De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) toegetreden tot de ROZ

De ROZ verwelkomt de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters als nieuw lid. De NVR is een beroepsorganisatie voor rentmeesters. De NVR kent zelfstandige rentmeesters, rentmeesters in dienst van rentmeesterskantoren, rentmeesters in dienst van institutionele beleggers, natuurbeschermingsorganisaties en stichtingen en rentmeesters werkzaam bij overheden. Het werkgebied van de leden van de NVR speelt zich in hoofdzaak af binnen de vastgoedsector in zowel het landelijk als stedelijk gebied.
http://www.rentmeesterNVR.nl