Nieuw ROZ-model Bankgarantie

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de Bankgarantie vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model en de bijbehorende Handleiding zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl).

Een nieuw model was nodig vanwege jurisprudentie op grond waarvan verhuurders, als er sprake is van insolventie van de huurder, worden beperkt in het claimen van hun schade.

Het nieuwe model is deels in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Banken tot stand gekomen. Het heeft, in tegenstelling tot de eerdere versies, niet de volledige instemming van de Nederlandse Vereniging van Banken. De ROZ en de NVB hebben lange tijd gesproken over de gevolgen van een aantal door de Hoge Raad gewezen arresten voor de tekst van de bankgarantie, de formulering van het betalingsverzoek van een verhuurder en de wens van de NVB om de bankgarantie een eindig karakter te geven. De ROZ en de NVB hebben elkaar niet op al deze punten kunnen vinden. Uiteindelijk is er (uitsluitend) overeenstemming bereikt over het gedeelte van de bankgarantie dat ziet op de zogeheten uitgesloten vorderingen bij insolventie van de huurder.