De ROZ adviseert gebruikers van ROZ modellen zich van ontwikkelingen op de hoogte te stellen en daarmee rekening te houden bij het sluiten van een huurovereenkomst

Op de website van de ROZ kunnen modellen gedownload worden, waaronder de Huurovereenkomst Woonruimte 2017, de Algemene Bepalingen Woonruimte 2017 en de aan de huurovereenkomst gerelateerde documenten. De ROZ wijst erop dat er sinds het uitbrengen van de voornoemde documenten een aantal ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving zijn geweest die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de documenten, bijvoorbeeld ten aanzien van huurprijzen(bedingen) en de Wet goed verhuurderschap.

Per 1 juli 2024 geldt de wet vaste huurcontracten, waardoor tijdelijke verhuur van woonruimte wordt beperkt. De ROZ benadrukt dat het woonruimte model 2017 op voorgaande nog niet is aangepast. Het gebruik van de (gratis) ROZ-modellen is geheel voor eigen risico. Onder het kopje ‘ROZ-modellen’ – “model woonruimte” op deze website wordt u hier tevens op gewezen. De ROZ zal via deze website gebruikers ervan op de hoogte stellen als er een nieuw model uitgebracht wordt.