De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.roz.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de ROZ. We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen De ROZ behoudt zich het recht voor de op of via haar website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Persoonsgegevens

De ROZ vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website wordt slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De verstrekte gegevens ten behoeve van informatieverzoeken of ten behoeve van het gebruik van onze modellen wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Aansprakelijkheid

De ROZ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op haar website of van de eventuele op haar website opgenomen hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door derden worden onderhouden.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de ROZ, tenzij anders vermeld. Als u informatie van deze website in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron.