De Huurovereenkomst Kantoorruimte 2015 (artikel 4.5 is in april 2024 aangepast), de Algemene Bepalingen Kantoorruimte 2015, de bijbehorende in april 2024 aangepaste Handleiding Kantoorruimte 2015 en het aan de huurovereenkomst gerelateerde document kunt u hier downloaden.

Om gebruikers van huurovereenkomsten te wijzen op een onjuiste verwijzing in de algemene bepalingen omtrent het kunnen verkrijgen van bindend advies van het CBS omtrent huurindexatie, heeft de ROZ hierover een nieuwsbericht geplaatst. De ROZ verwijst naar de inhoud daarvan via deze link.

In verband met de Label C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023 op grond van het Bouwbesluit heeft de ROZ een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015. Deze nieuwe modelclausules kunnen in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen en verhuurder en huurder kunnen m.b.v. deze clausules afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C-verplichting voor kantoren kunnen voldoen. Het nieuwe artikel voorziet ook in de informatieplicht energiebesparing waaraan de drijver van een inrichting (huurder of verhuurder) uiterlijk 1 juli 2019 moet voldoen.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De ROZ heeft een nieuwe privacy bepaling vastgesteld ter vervanging van artikel 30 van de Algemene Bepalingen Kantoorruimte 2015. Deze nieuwe modelclausule kan in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen.

In verband met het tegengaan van ondermijnende activiteiten in het gehuurde heeft de ROZ een nieuw artikel vastgesteld. Dit nieuwe Artikel Ondermijning kan in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen.