Dit model is uitsluitend bedoeld voor de huur en verhuur van een zelfstandige autobox (garage) of een aangewezen parkeerplaats. Het model is dus niet geschikt voor het parkeren van een voertuig op een willekeurige plaats in een parkeergarage of op een parkeerterrein.

Huurprijsverhoging

In het model is geen regeling met betrekking tot toekomstige huurprijsverhogingen opgenomen. Het staat partijen volledig vrij om daar elke gewenste afspraak over te maken. Mochten partijen kiezen voor een jaarlijkse indexering van de huurprijs, dan kunnen zij kiezen voor de regeling zoals die in de algemene bepalingen van het kantoorruimtemodel is opgenomen.

Omzetbelasting

Over de huurprijs van autoboxen en parkeerplaatsen is omzetbelasting verschuldigd, tenzij

  • de huurder van de autobox of de parkeerplaats een aangrenzend of zeer nabijgelegen pand huurt en over de huurprijs van dat pand geen omzetbelasting verschuldigd is (onbelaste verhuur). Als dat pand met de autobox respectievelijk de parkeerplaats als ‘één geheel’ kan worden aangemerkt dan is over de huurprijs van de autobox respectievelijk de parkeerplaats (ook) geen omzetbelasting verschuldigd. Het bestaan van ‘één geheel’ mag niet te snel worden aangenomen. Bij twijfel wordt aangeraden daaromtrent een uitspraak van de fiscus te verkrijgen;

of

  • een verhuurde autobox voor andere doeleinden dan (uitsluitend) het stallen van voertuigen wordt c.q. kan worden gebruikt.

Ontruimingsbescherming

Een huurder van een autobox of een parkeerplaats geniet slechts een beperkte bescherming. De duur van het contract, de huurprijs en de opzegtermijn alsmede de reden van opzegging bij huurcontracten voor onbepaalde tijd zijn vrij overeen te komen. Wel moet tegen het einde van de overeengekomen duur van een huurcontract of bij opzegging van een huurcontract voor onbepaalde tijd door de verhuurder de ontruiming worden aangezegd. De huurder kan zich vervolgens tot de rechter wenden om ontruimingsbescherming te verkrijgen.