De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft ten doel het gezamenlijk bewaken, bevorderen en verbeteren van het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak onroerend goed en specifiek de door de aangesloten lidorganisaties en hun leden te verrichten werkzaamheden op het gebied van het risicodragend creëren, financieren, in eigendom gebruiken, exploiteren en beheren, de overdracht en de makelaardij van in Nederland gelegen onroerend goed.

Daarnaast is de Raad voor Onroerende Zaken bekend door haar modelovereenkomsten, die door de Juridische Commissie Huurzaken (JCH) zijn opgesteld. U kunt de meest recente en de oudere versies van de modellen downloaden van onze site. Alvorens de benodigde overeenkomsten te gebruiken/downloaden is het raadzaam eerst de algemene opmerkingen behorende bij deze ROZ-modellen door te nemen.