De voorloper van de huidige Raad voor Onroerende Zaken is al in 1934 opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog is de ROZ uitgegroeid tot een brede belangenbehartiger voor onroerende zaken. Om die reden waren pensioenfondsen en verzekeraars en hun koepels, zoals OPF, lid van de ROZ.

Onder leiding van aansprekende voorzitters als Wiarda (directeur ABP) en Van Spronsen (directeur Nationale Nederlanden Vastgoed) werd met name met VROM, zowel op staatssecretarisniveau als met de ambtelijke top, overleg gevoerd. Uiteraard waren woningsubsidies, om institutionele beleggers te stimuleren om in de volkshuisvesting te investeren, daarbij een belangrijk onderwerp.

Medio jaren ’90 veranderde de situatie: woningsubsidies werden afgeschaft c.q. afgekocht/gebruteerd en de institutionele beleggers richtten voor hun vastgoedbelangen een eigen vereniging IVBN op.