Artikelen door ROZ medewerker

ROZ brengt model clausules uit i.v.m. Label C-verplichting Kantoorruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe modelclausules vastgesteld i.v.m. de Label C-verplichting voor kantoren. Deze nieuwe ROZ-clausules en de bijbehorende Handleiding zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl). Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder minimaal energielabel C (een energie-index van 1,3 of […]

Nieuw ROZ-model Bankgarantie

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de Bankgarantie vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model en de bijbehorende Handleiding zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl). Een nieuw model was nodig vanwege jurisprudentie op grond waarvan verhuurders, als er sprake is van insolventie van de huurder, worden beperkt in […]

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) toegetreden tot de ROZ

De ROZ verwelkomt de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters als nieuw lid. De NVR is een beroepsorganisatie voor rentmeesters. De NVR kent zelfstandige rentmeesters, rentmeesters in dienst van rentmeesterskantoren, rentmeesters in dienst van institutionele beleggers, natuurbeschermingsorganisaties en stichtingen en rentmeesters werkzaam bij overheden. Het werkgebied van de leden van de NVR speelt zich in hoofdzaak af binnen […]

Uitleg indexeringsclausule ROZ-model winkelruimte en overige bedrijfsruimte

De ROZ-modelhuurovereenkomsten voor winkelruimte en overige bedrijfsruimte gaan voor de jaarlijkse huurprijsindexering uit van het indexcijfer van het jaar waarin de huurprijs laatstelijk is gewijzigd. Dit heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) bevestigd naar aanleiding van de vele vragen die verhuurders de afgelopen weken hebben gesteld vanwege onduidelijkheid over het indexcijfer dat in 2017 […]

Nieuw ROZ-model huurcontract voor woonruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van Woonruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl). De Juridische Commissie Huurzaken van de ROZ heeft deze herziening, die mede nodig was vanwege de Wet doorstroming huurmarkt 2015, tot stand gebracht. Het nieuwe […]