Maximering huurprijzen geliberaliseerde woonruimte

Op 1 januari 2023 is de wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking getreden. Daarin wordt de jaarlijkse verhoging van de huurprijs van zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs tot 1 mei 2024 gemaximeerd. Uitgangspunt is dat de verhoging tot die datum gemaximeerd wordt tot de inflatie + 1 procentpunt. Dat is anders als de loonontwikkeling lager is dan de inflatie. De verhoging wordt dan gemaximeerd tot de loonontwikkeling + 1 procentpunt. Op dit moment is niet duidelijk of de jaarlijkse verhoging ook na 1 mei 2024 wordt gemaximeerd. De ROZ heeft een aanpassing van artikel 5.2 van de model-huurovereenkomst voor woonruimte opgesteld waarin verduidelijkt wordt dat de jaarlijkse huurverhoging in artikel 5.2 van het ROZ-model voor woonruimte alleen geldt als die verhoging niet in strijd is met de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Als die verhoging daar wel mee in strijd is, dan geldt de verhoging conform die wet- en regelgeving.