Artikelen door H Veenstra

ROZ geeft modellen meer alternatieven voor huurprijsaanpassing in de modelcontracten voor kantoorruimte en winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de modelcontracten voor de huur en verhuur van kantoor- en winkelruimtes aangepast. Dat heeft de ACM in samenspraak met ROZ vandaag bekend gemaakt via een bericht. In de algemene bepalingen bij ROZ- modelcontracten voor kantoor- en winkelruimte was sinds […]

Wet Goed Verhuurderschap – informatieverschaffing en selectieprocedure

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden en is de verhuurder/verhuurbemiddelaar van woonruimte verplicht om de huurder over een aantal onderwerpen te informeren. Zie hiervoor deze links van de Rijksoverheid waarop alle informatie voor de huurder is samengevat: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/nieuwe-regels-voor-verhuurders-en-verhuurbemiddelaars-1-juli-2023 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord De verplichting tot informatieverschaffing voor nieuwe huurovereenkomsten geldt per direct. Voor […]

Bindend advies CBS niet van toepassing

Het CBS heeft de ROZ erop gewezen dat het CBS in de afgelopen periode vragen vanuit de vastgoedsector heeft ontvangen over de berekeningsmethode van de indexering van de huurprijzen, waarbij de directeur van het CBS wordt verzocht om bindend advies. Deze vragen gaan over de toepassing van de volgende bepalingen uit de actuele ROZ-modellen: Artikel […]

Rechtspraak over oneerlijke huurverhogingsbedingen in huurcontracten voor woonruimte

De ROZ is bekend met de uitspraken van kantonrechters in Amsterdam over de juridische houdbaarheid van huurverhogingsbedingen in huurcontracten voor woonruimte in de vrije sector. Het gaat om bedingen in contracten tussen professionele verhuurders en huurders die strekken tot inflatiecorrectie plus een opslagpercentage. Volgens de kantonrechters zijn de betreffende huurverhogingsbedingen op grond van Europees recht […]

Maaike Boomsma nieuwe secretaris ROZ

De ROZ heeft een nieuwe secretaris. Per 1 oktober jl. is Maaike Boomsma begonnen als secretaris van de Raad voor Onroerende Zaken. Zij volgt Mara Koolen op. René Brinkhuijsen (voorzitter ROZ): “Maaike heeft direct een vliegende start met een aantal dossiers gemaakt. Haar ‘drive’ en doortastendheid zullen ROZ zeker ten goede komen.” Maaike zal zich […]

Verplichtingen bij verhuur van woonruimte als gevolg van Wet Goed Verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap (WGV) in werking. De WGV bevat verplichtingen voor álle verhuurders van álle woonruimte.*  Kort samengevat, gaat het om de volgende verplichtingen: 1. Informatie over selectie- en anti-discriminatiebeleid De verhuurder moet bij het aanbieden van woonruimte voortaan de criteria kenbaar maken die hij hanteert bij de selectie […]

CBS hanteert nieuwe meetmethode voor CPI

Met ingang van juni 2023 wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een nieuwe methode voor het meten van energieprijzen toegepast in de CPI. Lees hier meer over wat er verandert. CBS: “Veel partijen gebruiken de CPI, of een onderdeel daarvan, voor het indexeren van huurcontracten, premies of andere tarieven en prijzen. Omdat het […]

Vacature Secretaris Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoekt per 1 september a.s. of een datum in goed overleg overeen te komen, een Secretaris voor 8 – 12 uur per week. In deze functie ben je de spil binnen de vereniging en help je de ROZ om zich verder te professionaliseren binnen de vastgoedmarkt. Je voegt […]

Maximering huurprijzen geliberaliseerde woonruimte

Op 1 januari 2023 is de wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking getreden. Daarin wordt de jaarlijkse verhoging van de huurprijs van zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs tot 1 mei 2024 gemaximeerd. Uitgangspunt is dat de verhoging tot die datum gemaximeerd wordt tot de inflatie + 1 procentpunt. Dat is […]

Nieuw modelcontract winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op eind 2022 een nieuw model voor de huurovereenkomst van een Winkelruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de ROZ. Ook de Engelse vertaling kan vanaf vandaag worden besteld bij de ROZ, via info@roz.nl. Het model is van toepassing op de verhuur […]