ROZ geeft modellen meer alternatieven voor huurprijsaanpassing in de modelcontracten voor kantoorruimte en winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de modelcontracten voor de huur en verhuur van kantoor- en winkelruimtes aangepast. Dat heeft de ACM in samenspraak met ROZ vandaag bekend gemaakt via een bericht.

In de algemene bepalingen bij ROZ- modelcontracten voor kantoor- en winkelruimte was sinds de jaren ’80 de toekomstige huurprijsaanpassing gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI). Huurprijzen werden hierdoor als uitgangspunt gedurende de looptijd van het contract automatisch verhoogd met de inflatie. Gelet op het maatschappelijk belang van het thema inflatie in relatie tot de huurmarkt heeft de ROZ haar modelcontracten op dit punt aangepast. Er worden nu meerdere opties aan partijen geboden om een automatische huurprijsaanpassing in het huurcontract af te spreken.

Nu de ROZ dit punt uit zijn modelcontracten heeft aangepast, kunnen huurders en verhuurders nog makkelijker via onderhandelingen afspraken maken over huurprijsaanpassingen. Gebruikers kunnen namelijk, naast de CPI, ook kiezen uit een vast percentage of een index naar keuze of in het geheel afzien van een automatische huurprijsaanpassing. Dit geeft huurder en verhuurder meer de ruimte om vrij te onderhandelen over de huurprijsaanpassing in hun contract. Dat kan de bedrijfsvoering van beide partijen ten goede komen. De ACM is op de hoogte van de aanpassingen van de contracten door de ROZ.

De ROZ is als platform voor 9 professionele vastgoedpartijen zelf geen partij bij het sluiten van (huur)overeenkomsten conform de ROZ-modellen. De modellen van ROZ worden in de markt gebruikt bij het opstellen van huurcontracten voor kantoor- en winkelruimtes. De ROZ doet geen registratie van opgestelde en afgesloten contracten.

Model en handleiding Winkelruimte

Model en handleiding Kantoorruimte