Nieuw modelcontract winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op eind 2022 een nieuw model voor de huurovereenkomst van een Winkelruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de ROZ. Ook de Engelse vertaling kan vanaf vandaag worden besteld bij de ROZ, via info@roz.nl.

Het model is van toepassing op de verhuur van een Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. In de Handleiding bij het model wordt het gebruik nader toegelicht.

Nieuw in het model, dat tot stand is gebracht door de Juridische Commissie van de ROZ, zijn de bepalingen over elektronische ondertekening, privacy, overheidsmaatregelen en openingstijden. Verder is het artikel m.b.t. ondermijning in de Algemene Bepalingen opgenomen.

Het duurzaamheidsartikel is verder uitgebreid met daarbij tevens een Bijlage waarin partijen kunnen aangeven welke maatregelen tot verduurzaming zij zijn overeengekomen.

Separaat bij de huurovereenkomst is een omzethuurbepaling opgesteld waaruit partijen kunnen putten wanneer zij een omzetgerelateerde huur met elkaar wensen overeen te komen. Zoals gebruikelijk in de ROZ-overeenkomsten kunnen dergelijke afwijkingen op het model als bijzondere bepaling onder artikel 17 worden opgenomen.

Naar het ROZ-model huurcontract voor Winkelruimte