Rechtspraak over oneerlijke huurverhogingsbedingen in huurcontracten voor woonruimte

De ROZ is bekend met de uitspraken van kantonrechters in Amsterdam over de juridische houdbaarheid van huurverhogingsbedingen in huurcontracten voor woonruimte in de vrije sector. Het gaat om bedingen in contracten tussen professionele verhuurders en huurders die strekken tot inflatiecorrectie plus een opslagpercentage. Volgens de kantonrechters zijn de betreffende huurverhogingsbedingen op grond van Europees recht en Europese rechtspraak oneerlijk. Volgens de kantonrechters dienen de betreffende huurverhogingsbedingen op grond van Europees recht en Europese rechtspraak de gronden te bevatten op basis waarvan de huurprijs kan worden aangepast en ook de wijze waarop. Die gronden dienen een geldige reden te vormen voor de wijziging van de huur. De verhuurder moet de huurder over de huurverhoging informeren als hij van zijn bevoegdheid tot wijziging gebruikt maakt en de huurder moet vervolgens een reële mogelijkheid hebben om de huurovereenkomst daadwerkelijk te beëindigen.

De uitspraken kunnen mogelijk gevolgen hebben voor gebruikers van het ROZ-model voor woonruimte. Om te kunnen beoordelen of en in welke mate dat zo is, is meer duidelijkheid nodig, onder andere van hogere rechters. Zodra er meer duidelijkheid is, zal een nader bericht volgen.
De ROZ adviseert verhuurders tot die tijd desgewenst juridisch advies in te winnen bij het gebruik van een huurverhogingsbeding. Voorts verwijst de ROZ naar haar handleiding voor wat betreft het gebruik van ROZ modellen.