Wet Goed Verhuurderschap – informatieverschaffing en selectieprocedure

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden en is de verhuurder/verhuurbemiddelaar van woonruimte verplicht om de huurder over een aantal onderwerpen te informeren.

Zie hiervoor deze links van de Rijksoverheid waarop alle informatie voor de huurder is samengevat:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/nieuwe-regels-voor-verhuurders-en-verhuurbemiddelaars-1-juli-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord

De verplichting tot informatieverschaffing voor nieuwe huurovereenkomsten geldt per direct. Voor bestaande huurovereenkomsten geldt overgangsrecht. Uiterlijk op 1 juli 2024 moet de informatie aan bestaande huurders zijn verstrekt. Er kunnen ook uitzonderingen gelden, zoals voor arbeidsmigranten.
Op grond van de wet Goed Verhuurderschap is de verhuurder/verhuurbemiddelaar voorts verplicht om zich in de selectieprocedure te onthouden van elke vorm van discriminatie – het maken van ongerechtvaardigd onderscheid – richting huurders of woningzoekenden. Er geldt een verbod op woondiscriminatie.

Informatie van de Rijksoverheid hierover treft u onder meer via deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/nieuwe-regels-voor-verhuurders-en-verhuurbemiddelaars-1-juli-2023

Op grond van de Wet Goed Verhuurderschap gelden per 1 januari 2024 een aantal nieuwe verplichtingen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. De ROZ heeft twee documenten opgesteld wegens de (precontractuele) verplichtingen over informatieverstrekking aan huurders en de selectieprocedure van huurders. Deze documenten zijn te downloaden onder het kopje ‘gerelateerde documenten’:

  1. Template informatieverstrekking Wet goed verhuurderschap (december 2023)
  2. Handreiking werkwijze selectie nieuwe huurder (december 2023)