CBS hanteert nieuwe meetmethode voor CPI

Met ingang van juni 2023 wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een nieuwe methode voor het meten van energieprijzen toegepast in de CPI. Lees hier meer over wat er verandert.

CBS: “Veel partijen gebruiken de CPI, of een onderdeel daarvan, voor het indexeren van huurcontracten, premies of andere tarieven en prijzen. Omdat het CBS de reeds gepubliceerde cijfers niet herziet, heeft het invoeren van de nieuwe methode voor energieprijzen geen impact op het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden. Partijen die (een deel van) de CPI gebruiken kunnen dat ook na mei 2023 blijven doen.